Vår Miljöpolicy

Att leverera och genomföra ett miljöanpassat måleri med ett materialval med minsta möjliga miljöbelastning i nutid och framtid. Att följa lagar och förordningar, samt uppfylla kraven i Målaremästarnas Mijöcertifiering.

Att hushålla med resurser som vatten och energi samt att genom förebyggande arbete begränsa uppkomsten av avfall samt att tillse att avfall som kan återvinnas sorteras. Att alla anställda i företaget känner delaktighet i miljöarbetet liksom att alltid förbättra oss.

Färgers inverkan på arbets-och boendemiljön är viktigt för oss och därför använder vi huvudsak miljöanpassade färger, färger godkända för EU.s miljömärkningsgodkännande, färger märkta med EU-blomman. Dessutom följer vi Astma och allergiförbundets rekommendationer om färger lämpliga för miljöanpassat måleri. På alla våra arbets platser sker avfalls och materialhantering på ett miljöriktigt sätt. Arbetsmiljöarbetet är naturligt integrerat i företagets vardag. Genom att använda färger med minsta möjliga påverkan på hälsan gör vi allt för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt för att avveckla färger som innehåller ämnen upptagna i “Kemikalieinspektionens OBS och begränsningslistor” samt att följa miljöbalkens försiktighetsprincip.

Att få arbeta åt Skanska innebär att man måste uppfylla deras miljökriterier. Se Skanskas miljöwebb för vidare information, www.skanska.se